Harderwijk, toon bereidheid om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen!

Tentenkamp Moria

Harderwijk, toon bereidheid om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen!

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verblijven momenteel duizenden kinderen in slechte omstandigheden onder de dreiging van een corona-uitbraak. De Harderwijkse fracties van CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66 en SGP vragen het college om het kabinet op te roepen om net als andere Europese landen ook 500 kinderen in Nederland op te vangen.

Fractievoorzitter Mirjam Driest legt hieronder uit waarom.

Wat is er aan de hand?

Underaged refugees in a camp located at the northeastern Greek island of Lesbos, 30 January 2016

Op het Griekse eiland Lesbos leven zo'n 22.000 vluchtelingen in kamp Moria in erbarmelijke omstandigheden. Het kamp, oorspronkelijk bedoelt voor 6.000 mensen, is overvol, de medische voorzieningen zijn beroerd en een goede hygiëne is vrijwel onmogelijk. De eerste coronabesmettingen zijn in en rond het kamp al vastgesteld wat met zoveel mensen bij elkaar een recept is voor een nog veel grotere ramp. Onder de vluchtelingen bevinden zich ook 2500 alleenreizende kinderen. Griekenland stuurde acht maanden geleden een noodkreet naar alle lidstaten van Europa om alstublieft de 2500 alleenreizende kinderen te helpen door hen in veiligheid op te nemen. Er is actie nodig en snel. Inmiddels hebben 11 Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Finland, Portugal, Ierland, Kroatië en Zwitserland, aangegeven om een deel van deze kinderen op te vangen en inmiddels is met de evacuatie begonnen.

Wat vindt de ChristenUnie?

De inzet van de ChristenUnie is helder. Op landelijk niveau vraagt Tweede Kamerlid Joël Voordewind steeds weer aandacht voor de situatie van de mensen die in erbarmelijke omstandigheden op Lesbos moeten leven. De huidige situatie is onhoudbaar en we vinden dat mensen in veiligheid moeten worden gebracht. Een motie van onder andere de ChristenUnie om 2500 kwetsbare kinderen van de eilanden onder te brengen in beschermde kampen op het vasteland is door de Tweede Kamer aangenomen.

In Harderwijk doen we een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om zich te laten horen richting het kabinet om ook in Nederland 500 kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Wij vinden dat bij zo'n oproep ook de bereidheid hoort om zelf in onze gemeente een veilige plek te bieden voor een aantal van deze vluchtelingen. Daarbij zijn adequate begeleiding en huisvesting van deze kinderen van groot belang. 

De schrijnende situatie van vluchtelingen gaat ons aan het hart en we blijven ons met hart en ziel voor hen inspannen. In deze crisistijd én in de toekomst. 

De vragen aan het college

De ChristenUnie heeft samen met CDA, SGP, PvdA, GroenLinks en D66 de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u bereid het kabinet op te roepen zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten, zodat ook door Nederland 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze zullen worden opgevangen?
  2. Bent u bereid om ook in Harderwijk op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze kinderen uit Griekse kampen op te vangen?
  3. Zo ja, wilt u op korte termijn aan de raad terugmelden welke noodzakelijke acties u gaat ondernemen om de opvang van kinderen uit Griekse kampen in Harderwijk mogelijk te maken?

En daarna?

Als de antwoorden er zijn, zullen we ze hier ook publiceren. Dat is ook het moment om over eventuele vervolgstappen na te denken.

Mirjam Driest
fractievoorzitter ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Labels: , , , , , , , , ,