Dialoog nodig

zebra dialoog

Dialoog nodig

In de gemeenteraad is een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat Zwarte Piet in traditionele vorm niet meer welkom is in Harderwijk.

Fractievoorzitter Mirjam Driest-Wijnholds legde namens de ChristenUnie-fractie een stemverklaring af:
"De ChristenUnie onderschrijft het doel van deze motie volledig. Zwarte Piet heeft - zonder dat veel van ons dat doorhadden - lang voor pijn en verdriet gezorgd. En een kinderfeest is geen fijn feest als er ook mensen pijn door oplopen. Het is dus tijd dat we afscheid nemen van Zwarte Piet en Piet gaan verwelkomen. 

Toch zullen wij tegen deze motie stemmen omdat wij het van belang vinden dat de overheid niet gaat dicteren hoe een volkstraditie er uit ziet. Wat ons betreft ligt de oplossing in een dialoog en is dit de route om er samen voor te zorgen dat Sinterklaas weer een familiefeest voor iedereen wordt."

Onderstaande column verscheen in de Harderwijker Courant.

Sinterklaas is een kinderfeest om te koesteren, een feest met oer-Hollandse tradities waar veel mensen met goede herinneringen op terugkijken. Maar het is inmiddels ook een kinderfeest dat ondergesneeuwd raakt door de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. En dat is jammer, want Sinterklaas zou een feest voor ons allemaal moeten zijn.

Een belangrijke eigenschap van tradities is dat deze zich aanpassen in en met de tijd. Als de samenleving verandert, veranderen tradities mee. En we zitten middenin dit proces, ook in Harderwijk heeft het Sinterklaasfeest de afgelopen jaren al veranderingen ondergaan.

Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een motie van D66, PvdA, GroenLinks en HA, met steun van de VVD, aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat Zwarte Piet in traditionele vorm niet meer welkom is in Harderwijk. In onze stemverklaring hebben wij aangegeven dat de ChristenUnie het doel van de motie onderschrijft. Zwarte Piet heeft, zonder dat velen van ons dat doorhadden, lang voor pijn en verdriet gezorgd. En een kinderfeest is geen fijn feest als er ook mensen gekwetst worden. Het is dus tijd dat we afscheid gaan nemen van Zwarte Piet en Piet gaan verwelkomen.

Toch hebben wij tegen deze motie gestemd, omdat we de aanpassing van een traditie niet willen regelen door een uitspraak van de gemeenteraad. De ChristenUnie ziet liever dat we in Harderwijk het gesprek met elkaar voeren, op het schoolplein en in de sportkantine. Want door naar elkaar te luisteren, ontstaat er begrip voor elkaars standpunt. Voor de ChristenUnie is het belangrijk om de doorontwikkeling van deze traditie niet in de raadzaal te regelen, maar door de dialoog met elkaar te zoeken. Als je in gesprek met elkaar bent, verplaats je je in elkaars standpunt en probeer je elkaar te begrijpen. Vanuit zo’n houding groeit er wederzijds begrip en ontstaat er ruimte om rekening te houden met elkaar. Wat de ChristenUnie betreft stellen we alles in het werk om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en te zoeken naar mogelijkheden om samen met alle kinderen weer te genieten van het Sinterklaasfeest.

Mirjam Driest-Wijnholds
fractievoorzitter ChristenUnie Harderwijk

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,