Voor het asielzoekerscentrum zijn en toch tegen stemmen?

azc Harderwijk.jpg

Voor het asielzoekerscentrum zijn en toch tegen stemmen?

Gisteravond heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de verlenging van de overeenkomst met het COA over het asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk. Er was 5 jaar geleden al afgesproken dat het AZC tot 1 juni 2026 in Harderwijk gevestigd mag blijven. Nu, na 5 jaar, moet de overeenkomst met het COA geëvalueerd worden en opnieuw ondertekend.

De ChristenUnie staat voor de huidige ruimhartige opvang en gastvrijheid die Harderwijk biedt aan 800 mensen die opvang echt nodig hebben en wil de overeenkomst dan ook graag verlengen. We steunen de nieuwe afspraken met het COA om te komen tot een basiscapaciteit van 500 plekken en een flexibele buffer van 300 plaatsen die ingezet kan worden als de landelijke opvangcapaciteit dat vraagt. Toch heeft de ChristenUnie gisteravond tegen de nieuwe bestuursovereenkomst met het COA gestemd. Waarom?  

Twijfel bij nieuwe randvoorwaarden 

In de raadsvergadering zijn door de VVDHarderwijk Anders en het CDA aanvullende randvoorwaarden voor de verlenging van de bestuursovereenkomst gevraagd. En met deze aanvullende randvoorwaarden hebben wij moeite.  

Gebruik lege opvangplaatsen als dat nodig is 

Door de partijen is gevraagd om de buffercapaciteit van 300 plaatsen alleen te gebruiken als de landelijke instroomcijfers boven de 35.000 komen. In de jaren dat het azc in Harderwijk gevestigd was, is de instroom echter nooit boven dit getal uitgekomen. Deze voorwaarde heeft als consequentie dat er de komende jaren 300 plaatsen in Harderwijk leeg zullen staan, behalve bij een uitzonderlijk grote toename van de instroomDat terwijl er op dit moment landelijk wel een grote behoefte is aan opvangplaatsen. Feitelijk zetten we hiermee 300 mensen op straat. Voor ons is de behoefte aan opvangplaatsen belangrijk en we willen de buffercapaciteit graag in kunnen zetten als die nodig is.  

Individuen die overlast geven aanpakken, niet de hele groep over één kam scheren 

Verder wordt gevraagd om zgn. Veilige Landers te weren van het acz. Veilige Landers zijn asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land. Asielverzoeken van deze groep zijn vaker kansloos en asielzoekers zorgen relatief vaak voor overlast. Maar er zijn ook vluchtelingen uit deze landen die terecht asiel aanvragen, bijvoorbeeld omdat ze vervolgd worden vanwege hun geloof of geaardheid. Ook asielzoekers uit veilige landen hebben recht op opvang en kunnen een verblijfstatus krijgen. De ChristenUnie wil niet mensen op basis van hun nationaliteit alleen hiervan uitsluiten. Individuen die overlast veroorzaken, moeten natuurlijk aangepakt worden. Maar de goeden mogen niet onder de kwaden lijden.  

Voor goede opvang van asielzoekers en toch tegenstemmen? 

Omdat wij grote moeite hebben met deze aanvullende voorwaarden zoals voorgesteld door de VVDHarderwijk Anders en CDA hebben wij tegen deze wijziging gestemd. Maar omdat hun amendement wel met meerderheid van stemmen is aangenomen is, moesten we ook tegen de nieuwe overeenkomst in zijn geheel stemmen.  

Hoe nu verder? 

Het is nu aan de burgemeester om opnieuw in gesprek te gaan met het COA over de voorwaarden die de raad heeft gesteld bij de nieuwe overeenkomst. We kijken uit naar zijn terugkoppeling hierover en verwachten dan alsnog tot een ruimhartige opvang te kunnen komen.  

Labels: , , , , ,