"Zo waarlijk helpe mij God almachtig"

eed afleggen
CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Webredactie Harderwijk-Hierden op 29 maart 2018 om 20:00

"Zo waarlijk helpe mij God almachtig"

Tijdens een bijzondere raadsvergadering zijn 5 raadsleden van de ChristenUnie geïnstalleerd in de gemeenteraad van Harderwijk. Marcel Companjen, Mirjam Driest-Wijnholds, Jos Aikema, Bart Jonkman en Ilonka Donker-Jak legden tegenover burgemeester Harm-Jan van Schaik de eed af:

"Zo waarlijk helpe mij God almachtig"

Hierna vindt u enkele foto's en leest u wat meer over de betekenis van deze woorden.

De nieuwe ChristenUnie-fractie. Van links naar rechts: vooraan: Marcel Companjen en fractievoorzitter Mirjam Driest; midden: Bart Jonkman en Jos Aikema; achter: Ilonka Donker.Achtergrond van de eed

Degene die de eed of belofte aflegt, belooft daarmee zijn ambt goed te vervullen, trouw te zijn aan de wetten en het bestuur van het land, en de waarheid te zullen spreken. Het is een goed christelijk gebruik geworden om dit te doen onder aanroeping van de naam van God (‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’). In deze eedformule wordt tot uitdrukking gebracht dat we uit onszelf zwak zijn en van God afhankelijk zijn in het volbrengen van wat we hebben beloofd. Ook wordt God als het ware als getuige geroepen en staan we schuldig tegenover God als we niet doen wat we hebben beloofd.

Als Christelijke partij hechten wij er grote waarde aan dat de eed wordt afgelegd. De eedaflegging past bij een christelijke samenleving. Het is de overheid, of de rechterlijke macht, die een eed van ons vergt. Dat gebeurde al in het oude Oosten. Het specifiek christelijke is nu dat hierbij de naam van God wordt aangeroepen. Dit mogen we vrijmoedig doen aangezien we belijden dat de overheid een instelling van God is. In een tijd die meer en meer seculariseert, is het goed om onze christelijke waarden en betrokkenheid bij de overheid op deze manier blijvend inhoud te geven.

Alle raadsleden van de gemeenteraad van Harderwijk d.d. 29-03-2018

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , ,