Waardig ouder worden; verslag van de ALV op 3 december

ouderenzorg in 2018.jpg

Waardig ouder worden; verslag van de ALV op 3 december

De Algemene Leden Vergadering van de ChristenUnie afdeling Harderwijk op 3 december 2018 stond in het teken van het thema 'Waardig ouder worden'. Na een kort huishoudelijk deel, gaf raadsvertegenwoordiger Fenneke Fredrikze de aanwezigen een kijkje in de wereld van ouder worden anno 2018.

Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, vormt zich in het proces van ouder worden een spinnenweb van formele en informele zorg. Aan de hand van een praktische casus kregen we inzicht in dit netwerk, van huisarts, thuiszorg, case manager en budgetbeheerder tot familie, buren en andere personen die de oudere helpt in dagelijkse zaken als administratie, huishouding en boodschappen. De aanwezigen kregen inzicht in begrippen als zorg, veiligheid en kwetsbaarheid, maar ook eenzaamheid, ouderenmishandeling en andere niet-gewenste situaties.
Daarna kregen de aanwezigen de gelegenheid om aan de hand van 4 vragen met elkaar na te denken over dit onderwerp en welke rol een politieke partij als de ChristenUnie op zich kan nemen om dit thema uit te werken, richting politiek en samenleving:
  • Wat zijn uw ervaringen met de toegang tot de WMO?
  • Heeft u ooit in uw directe of verdere omgeving signalen opgevangen over ouderenmishandeling en wist u of betrokkene wat te doen?
  • Herkent u dat er in Harderwijk gewerkt wordt volgens het principe: één huishouden, één plan, één regisseur?
  • Hebben wij  als christelijke partij een onderscheidende rol t.a.v. eenzaamheid? en zo ja, hoe dan? en zo nee, waarom niet?

Terugkijkend was het een waardevolle avond, niet in de laatste plaats door de persoonlijke verhalen van mantelzorgers die gedeeld werden.

Labels: , , , , , ,