Hoe pakt Harderwijk eenzaamheid van haar inwoners aan?

eenzaamheid - foto door Keenan Constance via Pexels.jpg

Hoe pakt Harderwijk eenzaamheid van haar inwoners aan?

De week tegen de eenzaamheid ligt al weer achter ons, maar dat kun je jammergenoeg van eenzaamheid niet zeggen. Zeker niet nu de coronamaatregelen weer strenger geworden zijn. Gemeenten hebben een rol bij het aanpakken van eenzaamheid bij hun inwoners. Raadslid Fenneke Fredrikze vroeg daarom aan het college hoe zij eenzaamheid in Harderwijk wil gaan aanpakken en of daarbij dan ook aandacht gegeven wordt aan zingeving en existentiële verbondenheid.

Gemeente verantwoordelijk voor aanpak eenzaamheid

Vorige week was de landelijke week tegen eenzaamheid. Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) primair verantwoordelijk voor het doorbreken en aanpakken van eenzaamheid. Zij kunnen als regisseur een lokaal samenwerkingsverband vormen met burgers, bedrijven, ondernemers, en maatschappelijke organisaties. 
De ChristenUnie is blij dat Harderwijk zich bij het landelijk actieprogramma, Een tegen eenzaamheid, heeft aangesloten.

Aandacht voor zingeving en verbondenheid

In de strijd tegen eenzaamheid wordt veel aandacht gegeven aan het activeren van ouderen, zodat zij weer contacten op kunnen doen. Dat is goed en erg belangrijk. Veel minder aandacht is er voor de existentiële dimensie van eenzaamheid. Bij existentiële eenzaamheid gaat het meer over zingeving en verbondenheid dan over je sociale contacten. Een fundamentele behoefte om verbonden te zijn met anderen, maar zeker ook met jezelf en - zoals wij van de ChristenUnie geloven - bovenal in verbonden zijn met je Schepper.

Voor aanpak van eenzaamheid is maatwerk nodig

Dit maakt dat eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen voorkomt, van jong tot oud, met een groot of juist een klein netwerk. De vele verschijningsvormen maken eenzaamheid tot een lastig thema. De verschillende soorten eenzaamheid vragen ook een verschillende aanpak.

Vragen

Graag ontvangen we antwoord op de volgende vragen:

  1. Is het college er van overtuigd dat er vele soorten van eenzaamheid bestaan en dat die een verschillende aanpak vragen?
  2. Heeft het college een plan hoe zij de lokale coalitie vorm gaat geven en met welke partijen, zo ja hoe dan en met wie en wanneer en zo nee, waarom dan niet?
  3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het belangrijk is om bij deze lokale coalitie partijen te betrekken die zich bezig houden met zingeving en levensvragen? Op welke wijze worden kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties betrokken bij de aanpak tegen eenzaamheid?
  4. Is het college bereid om zich niet te beperken tot ouderen , maar alle leeftijdsgroepen mee te nemen in het plan?

 Fenneke Fredrikze
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,