Samen tegen mensenhandel

Human Trafficking.jpg

Samen tegen mensenhandel

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de berichtgeving rondom mensenhandel. Uit gesprekken die raadslid Ilonka Donker had met de politie en de gemeente Harderwijk blijkt dat slachtoffers steeds meer uit beeld raken en er weinig aangiftebereidheid is bij de slachtoffers. De grootste groep slachtoffers bestaat uit vrouwen en meisjes die worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten tegen betaling. “Maar er zijn veel andere vormen van uitbuiting van kwetsbare mensen in onze Harderwijker samenleving, zoals jonge mensen met een licht verstandelijke beperking die met hoge schulden worden opgezadeld, arbeidsmigranten die onder slechte omstandigheden moeten werken of asielzoekers die hier een korte tijd verblijven”, aldus Ilonka. Daarom stelde zij vragen hierover aan de burgemeester.

Hieronder lees je meer over mensenhandel en over de vragen die Ilonka stelde.

Wat is mensenhandel?

Van mensenhandel spreken we als mensen worden uitgebuit of onder dwang bepaalde dingen moeten doen waarvoor ze niet kiezen en waar andere mensen van profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om: onder minimumloon laten werken of dwingen tot prostitutie. De uitbuiting kan samengaan met dwang, geweld, chantage en misleiding. Mensenhandel kent volgens de politie vele verschijningsvormen:

 • Seksuele uitbuiting:
  • De grootste groep slachtoffers bestaat uit vrouwen en meisjes die worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten met mannen tegen betaling. De slachtoffers zelf zien vaak niets van het verdiende geld terug. Ook mannen en vooral jonge jongens worden het slachtoffer van seksuele uitbuiting.
  • In Nederland komt het fenomeen loverboys ook regelmatig voor: veelal jonge mannen verleiden meisjes met cadeautjes en aandacht. Op subtiele manier brengen zij de meisjes zo ver dat zij in de prostitutie gaan werken. Ook komt het voor dat de meisjes worden gedwongen om een lening af te sluiten of drugs te koerieren.
 • Economische uitbuiting:
  • Alle vormen van uitbuiting in elke arbeidssector zijn strafbaar en vallen onder ‘mensenhandel’. Bijvoorbeeld: meisjes die in Nederland als au pair werken en worden uitgebuit; uitbuiting in de horeca; en misstanden in de agrarische sector.
 • Gedwongen criminaliteit:
  • Slachtoffers worden gedwongen om criminele feiten te plegen. Onder gedwongen criminaliteit kan bijvoorbeeld worden verstaan het dwingen van volwassenen en kinderen om te zakkenrollen, winkeldiefstallen te plegen,of drugs te verhandelen.

Aanleiding

Nederland versterkt de aanpak van mensenhandel. Het uitbuiten van mensen komt in veel verschillende sectoren voor en dat is de reden dat er een breed scala aan partijen nodig is voor een effectieve aanpak. Daarom is het programma Samen ten Mensenhandel door de overheid en partners zoals gemeente, politie, openbaar ministerie, zorg, onderwijs en (internationale) ngo’s en organisaties, opgesteld. De gemeenten worden hier op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt door CoMensha, een onafhankelijk expertise-en coördinatiecentrum tegen mensenhandel. CoMensha bericht dat weinig gemeenten actief beleid voeren tegen mensenhandel.

De rol van de gemeente

In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben en moet deze geborgd zijn. Dit staat in het programma Samen tegen Mensenhandel en is ook afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11), waaraan gemeenten zich hebben verbonden. We vragen ook aandacht voor het platform No Place for Sex Trafficking. Deze overheidscampagne gaat de strijd aan tegen seksuele uitbuiting met een certificeringsprogramma voor, nu nog, hotels en vakantieparken.

De vragen

De ChristenUnie vindt mensenhandel een groot maatschappelijk probleem waar prioriteit aan gegeven moet worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan de burgemeester:

 1. In hoeverre heeft het college zicht op de omvang van mensenhandel/ het uitbuiten van mensen in Harderwijk?
 2. Is het bestuursorgaan Burgemeester bekend met het Project aanpak mensenhandel uit het programma Samen tegen Mensenhandel?
 3. Hoe hanteert de gemeente Harderwijk het Kompas Aanpak Mensenhandel?
 4. In hoeverre sluit de aanpak mensenhandel aan bij de Harderwijker aanpak van Lover Boys?
 5. Overweegt u aan te dringen op het melden van mensenhandel bij zorg coördinatoren, opvanginstellingen en andere organisaties?
 6. Welke mogelijkheden ziet het college om de aangiftebereidheid onder slachtoffers van mensenhandel te vergroten?
 7. Is het bestuursorgaan Burgemeester bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om de overheidscampagne “No Place For Seks Trafficking” met het certificeringsprogramma voor hotels en vakantieparken vorm te geven in Harderwijk en daarna initiatiefnemer te zijn voor een regionale aanpak?

De antwoorden staan nu ook hieronder.

Ilonka Donker
Raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Labels: , , , , , , , , ,