Bomen en groen opofferen voor parkeren auto’s. Hoe kom je er op?

parkeren en bomen

Bomen en groen opofferen voor parkeren auto’s. Hoe kom je er op?

Raadslid Marcel Heldoorn stelt namens de ChristenUnie vragen aan het college van burgemeester en wethouders over een plan om openbaar groen en bomen in Harderwijks woonwijken op te offeren voor meer parkeerruimte. In een enquête over parkeerproblemen werd deze oplossing door een aantal bewoners aangedragen. De gemeente schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat bekeken wordt of het bestemmingsplan het in bepaalde wijken toelaat om openbaar groen op te offeren ten behoeve van extra parkeerplaatsen.
De ChristenUnie vindt dat onwenselijk en wil hierover met de wethouder in gesprek. 

De ChristenUnie is verbaasd over de plannen, want uit vele onderzoeken blijkt dat groen belangrijk is voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Groen en bomen in de stad bevorderen het welzijn van de inwoners, gaan de gevolgen van hittestress en overvloedige regen tegen, en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Ook schrijft de gemeente in haar eigen stukken dat ‘de bewoners het groen steeds meer gaan waarderen.’ Wij begrijpen dus niet dat opofferen van groen en bomen toch als optie gezien wordt.

De gemeente heeft in verschillende wijken in Harderwijk onderzoek gedaan naar de ervaren parkeeroverlast en de door hen aangedragen oplossingen hiervoor. Het opofferen van groen is één van de mogelijkheden die door enkele bewoners zijn aangedragen. In de buurten Schippersmeen en omgeving, en Kievitmeen/Rietgorsmeen (Vogelwaard) wil de gemeente dat verder gaan onderzoeken.

Wij hebben vragen over het draagvlak dat er volgens de gemeente voor een dergelijke maatregel is. Ook willen we weten of bewoners die niet gereageerd hebben op de enquête er ook zo over denken. De gemeente zegt namelijk dat het percentage mensen dat de enquête ingevuld heeft varieert tussen de 27% en 48%. Dat is dus sowieso een minderheid van de inwoners van deze buurten. Wij willen in ieder geval in gesprek met de wethouder over deze plannen voordat ze eventueel uitgevoerd gaan worden.

“De ChristenUnie kiest voor de schepping. Duurzaam leven en handelen hoort daar bij. In een tijd waarin we aandacht hebben voor klimaatverandering, duurzaamheid en fijnstof past het niet om als reactie op ervaren overlast meer parkeerruimte te creëren ten koste van openbaar groen. Zeker niet als de gemeente Harderwijk haar burgers oproept en stimuleert om de tegels uit hun tuin te halen ten gunste van meer groen.”

Marcel Heldoorn
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,